www.cylinderteknik.se Cylindrar Konstruktion Montering & Logistik Produkter Cylinderberäkning Referenser Kontakt

Montering & logistik

Vill ni outsourca montering eller andra logistiktjänster såsom ankomstkontroller, lagerhållning, reservdelshantering, paketering eller leveranser?

Legomontering

Cylinderteknik utför legomontage inom de flesta branscher med tonvikt på tillverkningsindustrin. Vi utför allt från enklare monteringsarbeten till mer avancerade jobb.

Cylinderteknik har lång erfarenhet av montering av cylindrar och manuella handpumpar där det ställs stora krav på noggrannhet, renhet och täthet, mot t ex olja och luft.

Logistiklösningar

Vi kan erbjuda helhetslösningar inom logistik. Vi ansvarar från ankomstkontroll till leverans mot slutkund, med alla tjänster däremellan. Förutom att ansvara för lager- och plocktjänster kan vi även tillhandahålla bokning och leverans av försändelserna.

 

www.cylinderteknik.se