www.cylinderteknik.se Cylindrar Konstruktion Montering & Logistik Produkter Cylinderberäkning Referenser Kontakt

Konstruktion

Behöver Ni hjälp med nykonstruktion, konstruktionsutveckling, att anpassa en konstruktion för tillverkning, eller att kostnadseffektivisera en produkt?

Cylinderteknik arbetar bland annat som konstruktionskonsult och hjälper små till medelstora företag med design, produktutveckling och hållfastighetsberäkningar (FEM). Vi arbetar också med att ta fram nya produkter från konceptidé till färdig prototyp och serieleverans. Cylinderteknik har ett brett nätverk av samarbetspartners, alltifrån materialleverantörer till mekaniska verkstäder, där tillverkningen av produkter kan läggas ut i såväl små som stora serier.

Cylinderteknik utför även enklare ritningsuppdrag som t ex att digitalisera pappersritningar eller att omvandla 2D- ritningar till solida modeller i 3D. Modellerna kan sedan användas för ritningsunderlag, monteringsunderlag, brukanvisningar, bilder, simuleringar och hållfastighetsberäkningar (FEM).

Cylinderteknik arbetar med en kreativ anda och satsar på att nå Era mål så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. Med vår långa och gedigna erfarenhet av konstruktion och utveckling inom mekanik är vi rustade för att leverera goda resultat med hög kvalité.

www.cylinderteknik.se