www.cylinderteknik.se Cylindrar Konstruktion Montering & Logistik Produkter Cylinderberäkning Referenser Kontakt

Beräkningar för cylinderdata

Enhetsomvandling för tryck

Indata

Resultat

  Bar

Beräkna kolvdiameter

Indata

Kraft  Kg
Tryck  Bar
Kolvstångsdiameter  mm

Resultat

Kolvdiameter vid tryckande   mm
Kolvdiameter vid dragande   mm

Beräkna tryck

Indata

Kraft  Kg
Kolvdiameter  mm
Kolvstångsdiameter  mm

Resultat

Tryck vid tryckande   Bar
Tryck vid dragande   Bar

Beräkna kraft

Indata

Tryck  Bar
Kolvdiameter  mm
Kolvstångsdiameter  mm

Resultat

Kraft vid tryckande   Kg
Kraft vid dragande   Kg

Övriga beräkningar

Indata

Kolvdiameter  mm
Kolvstångsdiameter  mm
Slaglängd  mm
Flöde  l/min

Resultat

 

Tryckanda

Dragande

Volym   l   l
Slagtid   sek   sek
Hastighet   mm/sek   mm/sek
Returflöde   l/min   l/min

 

www.cylinderteknik.se