www.cylinderteknik.se Cylindrar Konstruktion Montering & Logistik Produkter Cylinderberäkning Referenser Kontakt

Cylinderteknik Väst – Vi kan cylindrar bäst!

Har ni behov av kundanpassade specialcylindrar till bra priser? Eller behöver ni vår kreativa kompetens för att förbättra era befintliga cylindrar till mer konkurrenskraftiga lösningar, med fokus på pris, kvalité, tillverkning och funktion?

Cylinderteknik arbetar tillsammans med er som kund, för att ta fram en skräddarsydd, individuellt anpassad cylinderkonstruktion. Konstruktionen skall tillgodose era behov eller lösa eventuella problem, på ett optimalt sätt. Samarbetet kan bestå av att ta fram en helt ny cylinder, förbättra en befintlig cylinderkonstruktion eller tillverka cylindern efter era ritningar.

Cylinderteknik tillverkar hydraulcylindrar, pneumatikcylindrar och vattencylindrar med kundangivna slaglängder, inbyggnadsmått och olika utseenden. Cylindrarna är enkelverkande, dubbelverkande eller dragande. Vi tillverkar även cylindrar med speciella funktioner, t ex teleskopscylindrar, hålcylindrar, trelägescylindrar, cylindrar med genomgående kolvstänger, cylindrar med inbyggda ventiler mm. Våra cylindrar tillverkas i de flesta material, såsom stål, rostfritt, syrafast, aluminium, mässing, plast.

Cylinderteknik konstruerar uteslutande i 3D-miljö, där vi direkt i modellen utför simuleringar och hållfastighetsberäkningar (FEM), för att på ett tidigt stadium kunna optimera konstruktionen och minska TTM (time to market).

Montering sker i ett eget rum, avskilt från övrig verksamhet, för att kunna tillgodose extra höga krav på renhet och på så sätt erbjuda högsta kvalité. Efter montering täthetstestas alla cylindrar, utan undantag, för att garantera 100 % täthet. För att kunna erbjuda korta leveranstider och hög leveransprecision, lagerförs ingående komponenter eller hela cylindrar. Kvalité, service och flexibilitet är nyckelord som genomsyrar Cylindertekniks organisation.

www.cylinderteknik.se